Vardagsproblem för färgblinda

Färgblindhet kan orsaka problem i vardagen som andra inte tänker på. Exempelvis kan det vara svårt att se om en toalett är upptagen eller inte.


Vardagsproblem för färgblinda

I trafiken kan det vara svårt att se färger men ofta lär sig färgblinda exempelvis att rött ljus är den lampa som är högst upp på trafikljuset. Ibland kan det också vara svårt för färgblinda när andra människor refererar till en färg. Exempelvis om någon säger ”kan jag få den gröna pennan” så kan den som är färgblind ha svårt att se vilken som är den gröna pennan.

Andra vardagsproblem som färgblind kan exempelvis vara att avläsa kartor, skilja på olika frukter, trafiksignaler och sjömärken.

Ofta lär sig den som är färgblind olika system för att komma runt dessa. De tittar istället om låset är fördraget på en toalett och om någon frågar efter en grön penna kanske de frågar tillbaka ”vilken penna i ordningen?” Och för att skilja på om äpplet är rött eller grönt kan man fråga någon annan men ofta syns det på själva formen av äpplet.

Färgblindhet som barn

Vardagsproblem

Om ditt barn är färgblind kan det orsaka vissa problem i skolan. Speciellt i lågstadiet där mycket av undervisningen innefattar färger. Exempelvis finns det uppgifter som går ut på att man ska färglägga en bild med olika färger beroende på vad det är för tal det blir i de olika delarna (se bilden ovanför).

Problemet blir då att alla barn som är färgblinda får jättedåliga resultat i matte trots att de kan räkna. De ser bara inte vilken penna som är blå.

Därför är det viktigt att man tidigt uppfattar om någon är färgblind. För att hjälpa färgblinda barn i exempelvis skolan kan du som förälder skriva BLÅ på den blåa pennan…