Test för färgblindhet

Gör ett test här för att se om du är färgblind genom att avläsa olika siffror i cirklarna. Detta test kallas för Ishihara och används även hos din optiker för att kunna avgöra färgblindhet. Kom ihåg att olika datorer kan visa olika färger.

Linda Nestor, Skribent
Granskad av Per-Göran Bondeson Leg. Optiker
Senast uppdaterad 27 februari 2017


Testa dig för färgblindhet – med hjälp av Ishiharatestet

Här kan du se om du lider av färgblindhet men också vilken typ av färg som du har svårt att se.