Färgblindhet beror på ögats tappar

Färgblindhet beror oftast på att det är något fel med ögats färgsensorer som kallas för tappar.


färgblind

Det är vanligt att man har svårt att skilja på grönt och rött vid färgblindhet.

Så fungerar tappar och stavar

Syncellerna består av tappar och stavar. Dessa uppfattar och registrerar ljus som når ögat som sedan skickar vidare informationen till vår hjärna.

Stavarna kan inte se färger men är väldigt ljuskänsliga och kan urskilja saker i mörker medan tappar kan urskilja färger väldigt bra, men i ljus. Det är därför det är svårt att se vad för färg det är i mörker.

Olika sorters tappar

Det finns olika sorters tappar. De kan antingen urskilja blå-violett, grönt och röd-gult. Tapparna har olika förmåga att upptäcka färger eftersom de innehåller olika pigment och molekyler.

Om du saknar tappar

Om du saknar någon typ av dessa tappar lider du av färgblindhet. Beroende på vilken tapp som du saknar, eller som inte fungerar, påverkar det synen av olika färger. Det vanligast är att man har problem med att se rött och grönt.

Det kan också vara så att det är något fel med pigmentet i tappen som orsakar färgblindhet. Om du saknar alla tappar lider du av total färgblindhet, akromatopsi, vilket är väldigt ovanligt.

Därför är färgblindhet vanligare bland män

Ungefär sju procent av alla män och en procent av alla kvinnor är färgblinda. Färgblindhet är vanligare hos män eftersom genen som ger färgblindhet sitter i X-kromosomen.

Kvinnor har två X-kromosomer vilket ökar chansen att en av dessa fungerar medan män bara har en X-kromosom och en Y-kromosom.

Färgblindhet är ärftligt. Eftersom kvinnor har två X-kromosomer så bryter inte färgblindheten ut om bara en X-kromosom är drabbad.

Däremot så ligger detta fel latent i kroppen och kan föras vidare till sina barn.